Maatwerk Software Transformeert de Maakindustrie

Een snelle blik op de supply chain van partijen in de maakindustrie toont al snel een grote afhankelijkheid van diverse partners. Denk aan een leverancier aan de voorzijde, een transportbedrijf aan het eind van de keten en bijvoorbeeld de klant als laatste halte. Op het moment dat de samenwerking tussen schakels binnen deze keten niet goed verloopt, kan dit een grote invloed hebben op de keten als geheel. Denk aan leveringsproblemen, vertraging bij de productie van producten en fouten in de administratie. Digitalisering helpt partijen binnen deze sector dergelijke uitdagingen op de juiste wijze op te pakken.

Niet alleen voor het optimaliseren van de supply chain bij partijen in de maakindustrie is digitalisering belangrijk. Denk ook aan de mogelijkheid om middels een digitale transformatie processen te automatiseren, waardoor schaars personeel elders in de organisatie kan worden ingezet. Evenals dat zo’n digitale transformatie bijdraagt aan het versnellen van bestaande processen.

Slimme oplossingen voor magazijnen

De wijze waarop er binnen magazijnen gewerkt wordt, biedt veel ruimte voor digitalisering met maatwerk software. Kijk bijvoorbeeld eens naar de oplossing die StackAssist (een product van Faes) biedt. Met deze SaaS-oplossing (software as a service) hebben bedrijven de mogelijkheid om de meest ideale stapelmethode te berekenen op basis van de binnengekomen voorraden. Niet alleen de ideale stapelmethode wordt door deze maatwerk software oplossing berekend, datzelfde geldt voor de optimale belading van transportmiddelen. Voor medewerkers is het passen en meten hiermee verleden tijd; makkelijker, goedkoper, sneller en niet onbelangrijk, deze vorm van digitalisering gaat frustraties onder het personeel tegen.

Houd er rekening mee dat geboden oplossingen niet altijd voldoen aan de specifieke wensen van jouw organisatie. Dit is het moment waarop maatwerk software de overweging waard is. Met op maat gemaakte software kies je voor oplossingen die precies de functionaliteit bieden, die jouw organisatie nodig heeft om processen te digitaliseren.

Digitalisering van het voorraadbeheer

Niet alleen het proces rond het opslaan van voorraden kan middels nieuwe technologieën gedigitaliseerd worden. Kijk ook eens naar het voorraadbeheer als breder proces; van het inkopen van voorraad, tot het plaatsen hiervan in de schappen en het uitleveren van producten aan de consument. Een warehouse management suite kan de uitkomst bieden.

Automatiseren van inkoop voorraad

Denk eens aan een koppeling tussen het verkoopsysteem, bijvoorbeeld het content management systeem (CMS) achter een webshop, en de tool voor het bijhouden van voorraden. Zet vervolgens een koppeling op tussen deze voorraadbeheer software en de leverancier van je producten. Op deze wijze ontstaat een geautomatiseerde keten voor de inkoop van nieuwe producten, op het moment dat de bestaande voorraad op begint te raken. Menselijk handelen is bij deze vorm van digitalisering niet langer nodig.

Data uitwisselen met een boekhoudpakket

Niet alleen bij de digitalisering van het inkoopproces is een koppeling vanuit het verkoopsysteem interessant. Denk ook aan een software integratie met een boekhoudpakket. Op het moment dat er een order geplaatst wordt, moet deze automatisch worden doorgevoerd in de financiële administratie van het bedrijf. Het voorkomt dat orders handmatig moeten worden ingevoerd door een medewerker, waarbij de kans op fouten in de administratie onnodig groot is.

Digitalisering van logistieke processen

Naast de genoemde toepassingen van digitalisering binnen het voorraadbeheer van partijen in de maakindustrie, kan ook digitalisering van logistieke processen interessant zijn. Er zijn verschillende digitale technologieën die hierbij van pas komen. Denk aan het opzetten van een integratie tussen de software gebruikt voor het plannen van ritten en de boordcomputers in de vrachtwagens. Chauffeurs hebben altijd de meest actuele informatie bij de hand.

Software voor planning ritten is digitalisering

Ook het gebruik van deze software voor het vormgeven van de planning is een vorm van digitalisering. Voorheen deed men dit handmatig, met een groot risico op fouten in de planning van ritten. Vervelend voor je chauffeurs én voor de consument.

Real-time informatie over leveringen

Of wat te denken van het gebruik van op maat gemaakte software voor het verstrekken van real-time informatie aan de consument over de levering van diens bestelling. Hoe lang moet de consument hier nog op wachten? Biedt het meerwaarde om de consument kort voor de levering hiervan een bericht per telefoon te sturen vanuit zo’n systeem? Het zijn vormen van digitalisering die de klantervaring sterk verbeteren. Voor de consument is het prettig om te weten of deze de hond nog uit kan laten, wellicht wat boodschappen kan halen, enzovoorts.

Centrale opslag van data binnen ERP software

Digitalisering in de maakindustrie, maar ook in algemene zin, omvat niet alleen het opzetten van integraties tussen bestaande software binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld ook aan de toepassing van ERP software, een centrale hub voor de data die op verschillende plekken in de organisatie wordt verzameld. Vanuit zo’n ERP-systeem is het mogelijk deze data naar andere systemen te exporteren.

Denk bijvoorbeeld aan de klantdata uit het verkoopsysteem. Deze data heb je niet alleen nodig in de boekhoudsoftware, maar wil je wellicht ook toevoegen aan een CRM-systeem. Het maakt het mogelijk consumenten een betere klantervaring te bieden. Op het moment dat de consument een vraag heeft over diens product, is het voor de klantenservice mogelijk om alle relevante data uit het CRM-systeem te halen. Er hoeven niet langer meerdere systemen te worden geraadpleegd.

Gebruik data binnen je marketingstrategie

Het centraal opslaan van data is niet alleen interessant om de consument een betere service te kunnen bieden. Deze vorm van digitalisering draagt ook bij aan de optimalisering van bijvoorbeeld de marketingactiviteiten binnen organisaties. Welke klantprofielen kunnen van elkaar onderscheiden worden? Wat zijn de specifieke wensen en behoeften die passen bij deze klantgroepen? Hoe kun je processen zodanig aanpassen, dat je hier nog beter op aan kunt sluiten?

Optimaliseren en digitaliseren van processen op basis van data

Diezelfde data komt van pas bij het optimaliseren en digitaliseren van interne processen. Kijk bijvoorbeeld naar data over de levertijden van producten, over de tijd die het nu kost om een product te produceren, enzovoorts. Valt uit deze data een bottleneck op te merken in het productieproces? Zijn er manieren om die bottleneck weg te nemen om een proces te versnellen of efficiënter in te richten?

Juiste toepassing van maatwerk software

Digitalisering en het doorvoeren van een digitale transformatie binnen organisaties vergt een degelijke aanpak. Verandering zorgt in de basis voor weerstand bij medewerkers. Hoe neem je hen mee in de digitalisering van processen die invloed hebben op de manier waarop zij taken uitvoeren? Wat is de beste manier waarop je de requirements kunt verzamelen voor maatwerk software? Digitaal veranderingsmanagement is immers meer dan het aanschaffen van een online tool.

In kaart brengen van bedrijfs- en werkprocessen

Vaak begint digitalisering binnen organisaties bij het in kaart brengen van bedrijfsprocessen. Welke werkprocessen zijn binnen zo’n bedrijfsproces te onderscheiden? Op basis van de in kaart gebrachte bedrijfsprocessen kan vervolgens doelgericht worden gezocht naar relevante vormen van digitalisering. Betekent dit voor jouw organisatie het implementeren van maatwerk software, om processen te versnellen en te vereenvoudigen? Is het voor jouw organisatie interessant om een ERP-systeem aan te schaffen, om zo data centraal op te slaan en daarop verschillende applicaties aan te sluiten?

Bij het in kaart brengen van bedrijfsprocessen is het zaak een overzicht te maken van de verschillende applicaties en koppelingen die momenteel al gebruikt worden. Heeft jouw organisatie al een enterprise architectuur? Het kan een fraaie basis vormen voor de digitalisatie van processen.

Werk in kleine stappen aan het behalen van je doelen

De digitalisering van de huidige processen in de organisatie gaat stapsgewijs, in korte sprints. Investeren in digitalisering en het laten ontwikkelen van maatwerk software kost tijd en vergt een gedegen aanpak. Alleen op die manier draagt digitalisering bij aan de ontwikkeling van jouw organisatie. Kies voor ondersteuning van een partij die ervaring heeft met de ontwikkeling van maatwerk software en de toepassing van digitalisering. Het geeft je een beter beeld van de koppelingen die in jouw IT-landschap interessant kunnen zijn.

Samen aan de slag met digitalisering

Is jouw organisatie klaar voor een digitale transformatie? Wil je software op maat laten ontwikkelen, passend bij de behoeften van jouw medewerkers? Ik help je graag op weg! Laten we samen om tafel gaan, om te kijken hoe we processen efficiënter in kunnen richten middels maatwerk software om zo een start te maken met jouw digitale transformatie. De koffie en thee staan warm, wanneer maken we kennis met elkaar?

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345