Software development: de weg van concept naar een digitale oplossing.

Illustratie frameworks.

Software development betekent voor ons het proces om tot een mobiele app of webapplicatie te komen. Dit is tegelijk ook het vlak waar software bedrijven zichzelf kunnen onderscheiden van elkaar.

De kwaliteit zit verscholen in de keuzes die worden gemaakt en de uitvoering daarvan. Technieken, methodes en mensen zijn daarin fundamentele elementen. Gebruik je bijvoorbeeld een solide routine voor het testen van jouw applicatie? Dan is de kans groter dat je een betrouwbare app ontwikkelt.

illustratie met logo React en Laravel.

Wij leveren software
development diensten.

Doorontwikkeling

Consulting

Automatisering

Digitalisering

UX design

Wat is software development?

Letterlijk vertaald betekent development: ontwikkeling. Een software developer ontwikkelt (op maat gemaakte) software zoals websites, apps, operating systems, drivers en andere programma’s ten behoeve van innovatie en digitalisering.

Daarnaast houdt een ontwikkelaar zich bezig met het onderhouden en verbeteren van bestaande software. De developer analyseert de wensen en behoeften van gebruikers en speelt hier, in samenspraak met klanten, op in. 

Hoe werkt software development?

Om van het idee in jouw hoofd tot een mooi eindproduct te komen doorlopen we drie stappen. 

1. Verfijnen

Voordat het Scrum proces begint is het belangrijk dat we het concept verfijnen. Tijdens de kennismaking brengen we precies in kaart wat jouw wensen en behoeften zijn en wordt het concept verfijnd. Eventueel wordt een prototype ingezet om aannames te valideren en een ontwerp te maken. Wanneer de verwachtingen helder zijn, kan het Scrum proces beginnen.

2. Scrummen

Scrum is een effectieve en flexibele manier van werken waarbij de klant meegenomen wordt in de ontwikkeling van het product. Het Scrum proces bestaat uit verschillende sprints van (vaak) twee weken. Sprints worden op hoog tempo doorlopen, waarbij er bij iedere sprint een tastbaar product wordt opgeleverd.

3. Doorontwikkelen

De laatste fase is erg spannend, want na een lange periode in een lokale testomgeving jouw product te zien groeien, is het nu tijd voor het echte werk. Vanaf de livegang is jouw applicatie openbaar en kan het in gebruik worden genomen. Hierna blijft het belangrijk om de app te onderhouden en uit te breiden.

Wat is een front-end developer?

Een front-end developer ontwikkelt en ontwerpt de ‘voorkant’ van de softwaretoepassingen. Dat is de software die zichtbaar is voor de gebruiker. Een front-end developer heeft verstand van zowel een intuïtieve vormgeving (de gebruiksvriendelijkheid) als van de techniek die erachter schuil gaat. Een front-end developer werkt met front-end technologieën zoals HTML, CSS en JavaScript en frameworks als React, Vue of Angular.

Wat is een back-end developer?

Je kunt het vast raden: een back-end developer werkt, in tegenstelling tot een front-end developer, ‘achter de schermen’. De back-ender houdt zich bezig met code die niet of nauwelijks zichtbaar is voor de gebruiker. Denk daarbij aan de achterliggende logica, zoals het verwerken van data in een database. De back-end developer gebruikt technologieën zoals Ruby, Java en PHP en frameworks als Ruby on Rails of Laravel.

Benieuwd hoe je software ontwikkelt?

Hier hebben we een blogpost over geschreven!

Wat is het verschil tussen een software developer en een software engineer?

Software development en software engineering zijn twee termen die vaak door elkaar gehaald worden en eigenlijk ook uitwisselbaar zijn. Als men praat over software development, dan wordt vaak het hele proces van het maken van software bedoeld. Bij software engineering is men specifieker gericht op de architectuur van software. Software engineers beschikken over een helikopterview waarbij er gekeken wordt naar het hele proces, maar ze zijn niet altijd bezig met het daadwerkelijk ontwikkelen van software. Software developers richten zich specifiek op het ontwikkelen van de functionaliteiten van een applicatie. Dit is echter in de praktijk niet zo statisch.

Illustratie frameworks.

Software development met de React en Laravel frameworks.

Roep front-end development en wij roepen React. React is een krachtig framework dat ontwikkeld is door Facebook en een levendige community heeft. De performance van React is vele malen beter dan van andere frameworks, omdat het data dynamisch kan verwerken. Snellere apps dus!

Laravel heeft niet veel uitleg nodig. Standaard programmeerwerk dat veel tijd kost kan door kant-en-klare functies binnen enkele minuten geschreven worden met Laravel. Hierdoor hebben we meer aandacht voor de leukere (complexere) onderdelen. Dit bespaart jou tijd!

illustratie met logo React en Laravel.

Enkele voordelen van React en Laravel lees je hier.

Logo React.
Logo Laravel.
Logo Laravel.
Dit is onze contactpersoon Vincent van Laarhoven, met hem kan je contact opnemen
Dit is onze contactpersoon Vincent van Laarhoven, met hem kan je contact opnemen

Meer weten over software development? Vincent legt het je graag haarfijn uit.

Wij werken trots samen met: