Subsidie software ontwikkeling: 5 belangrijke innovatiesubsidies

We leven in de vierde industriële revolutie waarin kunstmatige intelligentie (AI), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printing, machine learning, Virtual & Augmented Reality (VR & AR) en andere technologieën hun intrede hebben gedaan. Veel innovaties zijn al onmisbaar geworden in ons moderne leven. Denk aan clouddiensten waardoor we overal en altijd toegang hebben tot bijvoorbeeld onze werkdocumenten. Andere uitvindingen staan nog in de kinderschoenen, zoals zelfrijdende auto’s of robots die onvermoeibaar een complexe operatie kunnen uitvoeren. Al die innovaties gaan gepaard met software ontwikkelingen. Voor veel van deze ICT technologieën, die ervoor zorgen dat we ons werk sneller, slimmer en efficiënter kunnen doen, kun je subsidie aanvragen. Er zijn innovatie subsidies beschikbaar op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau. Deze ICT-subsidies dekken vaak een deel van de ontwikkelingskosten of helpen loonkosten te verlagen.

Innovatie financieren
Innovatie zorgt voor economische groei en meer werkgelegenheid. En door te innoveren kunnen we nieuwe manieren ontwikkelen om maatschappelijke problemen op te lossen. Innoveren is daarom belangrijker dan ooit tevoren. Maar om te kunnen innoveren moet je kennis vergaren, onderzoek doen, experimenteren, valideren. Die uren moeten gefinancierd worden. Bedrijven aarzelen vaak om te investeren in software ontwikkeling en innovatie, omdat vooraf niet altijd zeker is of de innovatie slaagt. Daarom ondersteunt de overheid innovatieve ondernemers door middel van subsidies, fiscale regelingen, innovatiekrediet of belastingvoordeel. Daarmee kunnen ondernemers hun vernieuwende producten sneller op de markt brengen.

Soorten subsidies voor software ontwikkeling en innovatie

Er zijn ontzettend veel verschillende subsidies voor innovatie. De subsidie- en financieringswijzer van de Rijksoverheid voor Ondernemend Nederland helpt je om de juiste innovatiesubsidie te vinden. We lichten er een paar voor je uit.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

De WBSO is één van de bekendste en belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen in Nederland. De WBSO is een fiscale regeling waarmee je de kosten voor Research & Development (R&D) kunt verlagen. Je kunt de WBSO aanvragen voor de ontwikkeling van applicaties, games, interfaces, blockchains waarbij het vooral gaat om de programmeer-technische knelpunten. Bij het indienen van een aanvraag is het belangrijk een goede vertaalslag te maken naar een WBSO-subsidie aanvraag.

Innovatiekrediet

Voor technische of klinische (software) ontwikkelprojecten kun je gebruik maken van het Innovatiekrediet. Het gaat hier om veelbelovende en uitdagende innovaties die een uitstekend marktperspectief hebben.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

De MIT-regeling stimuleert mkb-ondernemingen bij het opzetten van innovatieve projecten, haalbaarheidsonderzoeken en samenwerking. Het software innovatieproject moet zich bevinden in één van de topsectoren Agri & food, Chemie, biobased & energie, Creatieve industrie, High Tech Systemen & Materialen en ICT, Life Sciences & Health, Logistiek, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en Water.

Vroege Fase Financiering (VFF)

Naast een stimuleringsregeling of subsidie kan ook een lening of krediet versnellend werken op innovaties. De VFF is hier een voorbeeld van. Zowel starters als gevestigde bedrijven kunnen gebruik maken van de VFF. Met een lening uit de VFF onderzoek je of jouw software innovatie een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat jouw idee in de startfase komt, bijvoorbeeld in de vorm van een Minimum Viable Product (MVP) of Prototype.

Horizon Europe | Onderzoek en Innovatie

Ben je in internationaal verband bezig met onderzoek, technologische ontwikkeling of software innovatie? Dan kun je subsidie aanvragen bij het Europese programma Horizon. Met dit programma wil de Europese Commissie wetenschap en innovatie stimuleren om daarmee het concurrentievermogen van Europa te vergroten. Zij willen het bedrijfsleven en de academische wereld uitdagen om samen oplossingen te bedenken voor maatschappelijke vraagstukken die in heel Europa spelen.

Software development subsidies

Er liggen veel kansen op het gebied van ICT. Het is daarom belangrijk om te blijven innoveren. Software innovatiesubsidies bieden financiële ruimte om jouw innovatiemogelijkheden te vergroten waardoor jij als ondernemer bijdraagt aan een sterk innovatieklimaat in de regio. Ben jij bezig met softwareontwikkeling? Verdiep je dan in de verschillende subsidie- en financieringsregelingen die je kunt inzetten om jouw maatwerk software ontwikkelingsprojecten te ondersteunen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je nog meer innovatiesubsidies. De RVO beoordeelt of jouw software ontwikkelingsproject voldoende technische uitdagingen kent en je in aanmerking komt voor de subsidie.

Heb je ondersteuning nodig bij jouw innovatieproject? We denken graag met je mee.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345