MVP: wat is een minimum viable product en wat levert het op?

Een minimum viable product, vaak afgekort tot MVP, wordt gedefinieerd als de eerste versie van een product. In ons geval gaat het specifiek om de eerste versie van de ontwikkelde of te ontwikkelen software. Dit betekent dat een product niet af is, op het moment dat het MVP wordt uitgebracht. Doel van het vroegtijdig aanbieden van een eerste versie van een product is het ophalen van feedback bij de klant. Deze feedback kan bij een volgende iteratie worden meegenomen om het product voortdurend te verbeteren. Het werken met iteraties is onderdeel van agile werken. In dit artikel vertel ik je meer over de MVP gedachtegang en de voordelen die het werken met een minimal viable product oplevert.

Filosofie van de MVP aanpak

Ik vertelde je al dat de MVP betekenis normaliter gedefinieerd wordt als een eerste versie van een product. Vanuit deze eerste versie wordt het product verder ontwikkeld. De doorontwikkeling van een product kent in de basis geen einde. Een bekend voorbeeld van het werken met een minimum viable product is de app van het Amerikaanse Uber. De eerste versie van deze app bestond uit slechts twee functies: het koppelen van een autobezitter aan mensen die een autorit zoeken en het bieden van de mogelijkheid om een autorit af te rekenen met een creditcard. Naarmate de populariteit van deze eerste versie van het product groeide, werden steeds meer nieuwe functies aan de Uber app toegevoegd.

Een vergelijkbaar traject doorliep AirBNB. De oprichters van deze organisatie boden in eerste instantie een aantal luchtbedden binnen hun eigen appartement te huur aan via een hele simpele website. Toen de website al snel een sterk groeiend aantal bezoekers trok, werd deze steeds verder uitgebreid tot het platform zoals we die vandaag de dag kennen.

Werken met het Kano-model
Er zijn verschillende manieren om het werken met een minimum viable product vorm te geven binnen je organisatie. Een van de mogelijkheden die je hebt, is het gebruik van het Kano-model. Dit model, bestaande uit een x-as welke de aanwezigheid van een element in het product aangeeft en een y-as die voor de tevredenheid over deze elementen van de klant staat, helpt je het MVP vorm te geven. De onderste kromme in dit model staat voor de basisfactoren, de lineaire lijn door de oorsprong voor de prestatiefactor en de bovenste kromme voor de WOW-factor.

Het doel van organisaties bij de ontwikkeling van een MVP is het combineren van basisfactoren met een aantal prestatiefactoren. Zouden er geen prestatiefactoren aan het product zijn toegevoegd, dan is de klant ontevreden. Je verhoogt de tevredenheid van de klant door een WOW-factor toe te voegen. Maakt de WOW-factor nu geen onderdeel uit van je MVP? In dat geval zal de klant deze ook niet missen. Het ingevulde Kano-model is voortdurend in beweging; je voegt nieuwe factoren toe op basis van de feedback van de klant.

Voordelen van het werken met een MVP

Het werken met een minimum viable product levert verschillende voordelen op. De voornaamste reden om met een MVP te werken, is het feit dat dit het mogelijk maakt om relatief veel feedback te verzamelen in een korte tijd. Enerzijds door de sprint review, waarmee iedere iteratie wordt afgelopen. Tijdens deze sprint review wordt het increment, wat het product maar ook een deelproduct kan zijn, voorgelegd aan het scrum team.

Laat gebruikers participeren in de ontwikkeling van een product
Niet alleen het scrum team deelt haar feedback. Ook wordt er periodiek een MVP naar de andere stakeholders gestuurd, zoals de klant, gebruiker of investeerder. Op deze manier ontstaat er een voortdurende stroom van feedback, op basis waarvan het product verder verbeterd kan worden.

Je houdt deze personen ook tevreden door regelmatig een nieuwe versie van je MVP te delen. De klant ziet namelijk dat er vooruitgang geboekt wordt. Daarbij kan de klant meedenken over de volgorde waarin nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd. Wat zijn must haves voor het product? Welke functionaliteit kunnen we beschouwen als een could have? Enzovoorts. Een gebruiker ziet zijn/haar feedback geïmplementeerd worden en kan al wennen aan nieuwe functies of wijzigingen die zijn doorgevoerd in het product. En een investeerder hoeft zich minder zorgen te maken, hij/zij ziet het product gevalideerd worden en ziet de commitment van verschillende teamleden tastbaar worden.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345