Stappenplan: hoe maak ik een IT roadmap?

Het management van een organisatie zou voldoende aandacht moeten besteden aan de IT roadmap. Bij het verwezenlijken van de wensen en behoeftes van de organisatie speelt IT een namelijk steeds belangrijkere rol. Denk aan de toepassing van cloud platforms als Infrastructure as a Service of bijvoorbeeld Platform as a Service. Ook SaaS-oplossingen worden steeds meer gebruikt om te kunnen voorzien in de wens van de business. Op welke manier stel je een IT roadmap samen? Hoe kom je tot een helder overzicht van wensen en behoeftes die leven binnen de organisatie? Op welke manier verschilt het samenstellen van een IT roadmap van het traditionele portfolio management? Scrumble neemt je mee op weg naar de eerste, of een herziene versie van de IT roadmap voor jouw organisatie.

Stap 1: in kaart brengen wensen en behoeftes

Eindgebruikers van de IT-voorzieningen binnen een organisatie hebben hoge verwachtingen, datzelfde geldt bijvoorbeeld voor externe gebruikers van een SaaS-oplossing welke je hen aanbiedt. Ontwikkelingen volgen elkaar op hoog tempo op; er is geen tijd om langdurig stil te zitten. Zou je dat wel doen, dan is de kans groot dat gebruikers op zoek gaan naar alternatieven.

Binnen de organisatie kunnen mensen buiten de bestaande IT-infrastructuur om gaan werken, als de gewenste ontwikkelingen niet tijdig geïmplementeerd worden. Het maakt dat het zicht op de IT-voorzieningen binnen de organisatie al snel troebel wordt. Hiermee gepaard gaat het verlies van het zicht op de plekken waar men data opslaat.

Start bij het opstellen van een IT roadmap om deze redenen met het in kaart brengen van de behoeftes en wensen van de eindgebruiker. Dit doe je aan de hand van brainstormsessies, door interviews te houden met de eindgebruiker of door bijvoorbeeld periodieke overleggen in te plannen om de huidige en gewenste situatie door te spreken.

Tip: werk de wensen en behoeftes van de eindgebruiker uit vanuit een mens-, proces- en technologie-perspectief.

Stap 2: fit for purpose-analyse uitvoeren

Nu je een goed beeld hebt van de behoeftes en wensen van de eindgebruiker is het zaak om een fit for purpose-analyse uit te voeren. Deze analyse is gericht op het inpassen van de wensen en behoeftes van de eindgebruiker in de bestaande IT-infrastructuur. Mogelijk zijn er al applicaties, welke voorzien in deze wensen. Het uitbreiden hiervan is daarmee niet noodzakelijk.

Op basis van de fit for purpose-analyse krijg je een goed beeld van de domeinen binnen het IT-landschap waar verbeteringen of aanvullingen noodzakelijk zijn, om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de wensen die binnen de organisatie leven.

Stap 3: werk een IT-roadmap uit

Aan de hand van een value versus complexity-analyse bepaal je welke producten, specifieke onderdelen of bijvoorbeeld applicaties het eerst op de roadmap worden geplaatst. Het low hanging fruit hierbij zijn de elementen met een hoge toegevoegde waarde en een relatief lage complexity. Het vaststellen van de toegevoegde waarde en complexiteit is subjectief, je kunt dit vaststellen door verschillende stakeholders hierbij een inschatting te laten van de toegevoegde waarde en complexiteit, om op basis van de gemiddelden hiervan tot een definitieve prioritering te komen.

Vaak wordt hierbij zowel naar de prioriteit vanuit het management gekeken, als ook naar de complexiteit ervan. De complexiteit van wijzigingen wordt vastgesteld door kennishouders met diverse expertises. Denk aan een specialist op het gebied van IT security, een solution architect en bijvoorbeeld een dataspecialist.

Op het moment dat je bepaald hebt welke producten of applicaties als eerste zullen worden opgepakt, bepaal je welke functies moeten worden aangepast of toegevoegd; je stelt een backlog op met wensen. Die wensen worden ook wel user stories genoemd en vaak gecombineerd met epics. Het prioriteren van deze wensen en epics gebeurt bijvoorbeeld aan de hand van de MoSCoW-methode. Onderscheid wordt hierbij gemaakt tussen must-haves, should-haves, could-haves en won’t-haves.

Op basis van de hieruit volgende prioritering geef je de IT-roadmap vorm. Houd bij het ontwikkelen hiervan niet uitsluitend rekening met de technologie die benodigd is om te voorzien in de wens of behoefte van een eindgebruiker. Kijk hierbij ook naar de veranderingen die binnen de organisatie zelf moeten worden doorgevoerd. Denk aan proceswijzigingen, nieuwe functies of rollen, enzovoorts.

Een IT-roadmap is geen document wat je eenmalig opstelt en vervolgens niet meer aanpast; het document moet voortdurend herzien worden. De situatie, technologie en bijvoorbeeld afhankelijkheden kunnen wijzigen, wat invloed heeft op de IT-roadmap van je organisatie.

Hulp nodig bij de uitvoering van de IT roadmap?

Kan je bij het samenstellen van de IT roadmap voor jouw organisatie hulp gebruiken? Ons team staat voor je klaar om de helpende hand te bieden. Laten we samen een moment prikken om jouw huidige en gewenste situatie in kaart te brengen.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345