Draagvlak creëren om te innoveren

Een van de voorwaarden voor innovatie binnen organisaties is het creëren van voldoende draagvlak. Mogelijk heeft de organisatie al een visie op technologische vooruitgang, waarbij een duidelijke SOLL-situatie geschetst is. Deze visie vormt de basis voor het draagvlak om een specifieke innovatie door te kunnen voeren, mits deze aansluit op het ontwikkelde SOLL-plaatje. Binnen organisaties waar deze gewenste situatieschets nog niet ontwikkeld is, kan het creëren van voldoende draagvlak lastiger zijn. Probeer in dit geval allereerst te kijken naar de stip op de horizon, om vanuit dat punt te bepalen welke vorm van innovatie het bereiken van deze stip ondersteunt.

In dit artikel neem ik je mee op de weg naar het creëren van voldoende draagvlak voor de innovatie die jij wilt doorvoeren. Waarop moet je letten? Wat heb je naast een visie nog meer nodig om tot dit punt te komen?

Voorwaarden voor innovatie binnen organisaties

Belangrijk bij innovatie is het definiëren van een heldere business case; wat levert specifieke innovatie op richting het bereiken van de stip op de horizon? Een business case gaat gepaard met kosten en baten; welke kosten maakt de organisatie bij de implementatie van innovatie en welke baten levert het de organisatie op? Het vaststellen van die baten is vaak lastig, daar deze niet altijd in geld zijn uit te drukken. Lukt het niet om een heldere, goed gefundeerde business case te ontwikkelen? Kijk in dat geval of het verstandig is om een innovatie in te brengen bij het management. Mogelijk zijn er alternatieven, waarvoor je makkelijker voldoende draagvlak creëert.

Na het management volgt de organisatie

Wanneer het management je een GO geeft voor het doorvoeren van de gekozen innovatie, is het zaak om de organisatie mee te krijgen. Traditioneel staan mensen niet open voor verandering; het is spannend, eng en men ziet er de waarde vaak niet direct van in. Dat geldt in het bijzonder voor een sociale en/of technologische innovatie. Mensen zonder technische achtergrond vinden het lastig te visualiseren wat een innovatie hen brengt. Eenmaal doorgevoerd, zal het draagvlak al snel groter zijn.

De periode tussen het moment waarop medewerkers de hakken in het zand zitten en de daadwerkelijke implementatie, is het zaak om medewerkers zo goed mogelijk mee te krijgen. Communicatie is hierin belangrijk; waarom voeren we een oplossing door? Wat levert deze oplossing de medewerker op? Welk tijdspad wordt gevolgd bij het doorvoeren van de innovatie? Enzovoorts.

Neem gebruikers mee in een pilot

Niet alleen communicatie is cruciaal om voldoende draagvlak te creëren onder collega’s. Je kunt ze meenemen in een pilot, om hen alvast kennis te laten maken met het product of nieuwe functionaliteit binnen een bestaand product. Op deze manier spreid de fictieve olievlek zich langzaam uit door de organisatie, wat het draagvlak ten goede komt. Logischerwijs kan het meenemen van gebruikers in een pilot ook een negatief effect hebben op het draagvlak; test een innovatieve oplossing altijd eerst zelf.

Tip: haal op vaste momenten feedback op uit de pilotgroep. Wat bevalt wel en wat kan er nog beter richting het eindproduct? Sta open voor feedback, ook wanneer dit negatief is, en geef de medewerker het gevoel gehoord te worden. Het helpt het draagvlak te vergroten.

Neem de medewerker mee tijdens de implementatie

Het uitnodigen van collega’s voor een pilot is een goede eerste stap in het meenemen van deze mensen bij de implementatie van een innovatieve oplossing. Dit alleen is vaak niet voldoende. Zorg dat medewerkers een training en/of uitgebreide opleiding aangeboden krijgen, wanneer zij de noviteit moeten gaan gebruiken na de implementatie hiervan. Laat je dit achterwege, dan is de kans groot dat zo’n noviteit nauwelijks gebruikt wordt of het draagvlak al snel wegebt.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

Bedrijfstransformatie, Maatwerk software, Charterportaal

De kracht van test-driven development in maatwerk software

TDD, oftewel test-driven development, begint met tests vóór code, verifieert opdrachtgeversverwachtingen via unit tests om maatwerksoftware te optimaliseren; Scrumble demonstreert TDD's toepassing in custom softwareontwikkeling.

12345