Agile-ontwikkeling binnen bedrijven: 3 voorbeelden

Wie bekend is met de wereld van projectmanagement, zal onderkennen dat steeds meer organisaties hun koers wijzigen van een PRINCE2-aanpak richting Agile-ontwikkeling. Bij Agile werkt men in korte iteraties, vaak van twee of maximaal drie weken, richting een voortdurend wijzigend eindproduct. Van een eindproduct wordt eigenlijk niet gesproken, daar men steeds weer nieuwe functionaliteiten toevoegt op basis van de feedback die men krijgt vanuit de organisatie. Het is een wezenlijk andere aanpak dan PRINCE2, waarbij het eindproduct vooraf vaststaat. In een lange sprint werkt men naar dit product toe.

In dit artikel geef ik je drie concrete voorbeelden van Agile-ontwikkeling binnen bedrijven. Werk jij al middels Agile? Overigens geldt niet per definitie, dat Agile werken een betere aanpak is voor projecten dan PRINCE2. Het is sterk afhankelijk van het type project, welke methode gekozen zou moeten worden.

Spotify kiest voor haar eigen Spotify Model

Het aantal consumenten wat een abonnement op Spotify neemt groeit nog steeds. Voor een vast bedrag per maand luister je onbeperkt naar je favoriete artiesten en podcasts. Bij de eerste versie van haar product koos Spotify voor de Scrum-methodiek. Enkele jaren later bleek deze projectaanpak de organisatie vaker in de weg te staan, dan dat het de betrokken teams ondersteunde. Voor Spotify reden om een eigen draai te geven aan deze manier van ontwikkelen; het Spotify Model. Tegenwoordig omarmen steeds meer organisaties deze vorm van Agile werken.

Spotify Model kent verschillende onderdelen

Niet alleen staat het Spotify Model voor een manier van werken bij het doorontwikkelen van een product. Ook heeft het invloed op de wijze waarop een organisatie zou moeten worden ingericht, om het maximale uit Agile-ontwikkeling te kunnen halen. Binnen het Spotify Model werkt men met squads, tribes, tribeleiders, chapters en guilds. Het zijn termen die met elkaar samenhangen. Zo is iedere squad verantwoordelijk voor een stukje van het product, terwijl de verschillende squads samen een tribe vormen. De tribe is als geheel verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van een product en staat onder leiding van de tribeleider.

Tijdens chapters komen medewerkers vanuit de verschillende squads samen om over hun uitgevoerde werkzaamheden te discussiëren. Wat kan beter? Hoe los je een probleem op waar je tegenaan gelopen bent? Enzovoorts. Aan chapters nemen medewerkers deel met een vergelijkbare expertise.

De guilds zijn groepen medewerkers die juist een wisselende expertise hebben. Het gaat hierbij niet om mensen uit de verschillende squads binnen een tribe, maar om mensen uit diverse tribes. Ze delen hun kennis en inspireren elkaar.

ING als goed Nederlands voorbeeld van Agile-ontwikkeling

Een van de organisaties die kiest voor het Spotify Model bij de doorontwikkeling van haar product is het Nederlandse ING. Het is binnen Nederland een van de voorlopers op het gebied van Agile-ontwikkeling. Waar de IT-afdeling van ING voorheen als geheel begon met Agile werken, is deze afdeling door de jaren heen steeds verder doorontwikkeld. Dit betekent dat er volgens het Spotify Model met verschillende losse tribes, squads en guilds gewerkt wordt. Aan de basis van deze manier van werken lagen de DevOps-teams, Development en Operations.

Agile-ontwikkeling helpt een organisatie als ING haar app en website voortdurend te ontwikkelen, aansluitend bij de laatste trends binnen de bankenwereld en op basis van de feedback die gebruikers delen.

Coolblue als derde voorbeeld van Agile werken

Een andere Nederlandse organisatie die bewust gekozen heeft voor Agile-ontwikkeling bij productontwikkeling is Coolblue, gevestigd in de Maasstad. Deze organisatie doet ontzettend veel met data, processen en het op continue basis door blijven ontwikkelen van haar producten. Vaak worden die ontwikkelingen gestimuleerd door de inzichten die men uit de vergaarde data haalt.

Net als bij ING en Spotify, werkt ook Coolblue volgens een vaste organisatiestructuur waarin teams verantwoordelijk zijn voor (onderdelen van) een product. Alles is hierbij op gericht ontwikkelingen snel door te kunnen voeren en kennis tussen de verschillende teams te kunnen delen.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345