Sociale innovatie vs. technologische innovatie

Organisaties hebben zich de afgelopen jaren grotendeels gericht op technologische innovatie, voortkomend uit de digitale transformatie waar men momenteel middenin zit. We bewegen ons van de ene vernieuwing naar de andere. Kijk eens tien jaar terug; hetgeen we destijds gebruikten in ons dagelijks leven is niet meer te vergelijken met de middelen die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben. Zowel zakelijk, als privé. Innovatie heeft niet alleen een harde kant, de techniek, maar kent ook een zachte zijde. De zachte kant van innovatie is gericht op mensen. Niet voor niets noemt men het ook wel sociale innovatie. In dit artikel neem ik je mee in de verschillen tussen deze harde- en zachte kant. Waarop moet je letten wanneer je innoveert? 

Groei door technologische innovatie  

Technologische innovatie draagt bij aan de groei van organisaties; er is steeds meer mogelijk. Met name commerciële partijen leggen de focus op deze vorm van vernieuwing, om bij te blijven bij concurrenten. Voor non-profit organisaties en monopolisten zijn er minder impulsen om voortdurend te vernieuwen. Op het moment dat afnemers tevreden zijn over de geboden diensten is er in de basis geen reden om een volgende stap te zetten. Het is niet voor niets, dat bijvoorbeeld overheidsorganisaties nieuwe technologieën later implementeren dan commerciële bedrijven. 

Het is belangrijk ons te beseffen, dat technologische vooruitgang pas merkbaar is op het moment dat dit een plek krijgt binnen de organisatie. Innovatie moet omarmd worden door mensen. Op dit punt komt de harde kant van innovatie samen met de zachte kant hiervan; techniek en haar gebruikers, de mens.

Sociale innovatie benodigd voor technologische vooruitgang 

De term sociale innovatie is relatief nieuw; het fenomeen werd aan het eind van de twintigste eeuw geïntroduceerd. Een vaste definitie van sociale innovatie bestaat er niet. Het wordt vaak omschreven als een vernieuwing binnen organisaties, leidend tot wijzigende arbeidsrelaties om te komen tot een verbetering van prestaties en het ontplooien van talent. Een voorbeeld van sociale innovatie is de introductie van agile werken, waarbij organisaties anders worden ingedeeld en de relatie tussen mensen wijzigt als gevolg van een veranderende rol.  

Van mensen wordt de laatste jaren verwacht dat zij meer verantwoordelijkheid nemen, hun capaciteiten slimmer inzetten en verder kijken dan de horizon binnen de eigen organisatie. Soms ligt relevante kennis net buiten de organisatie voor het oprapen; sociale innovatie is erop gericht mensen aan te zetten tot het ophalen van die kennis om te kunnen groeien als organisatie.  

Zonder sociale innovatie geen succesvolle technologische innovatie 

Vaak begint vernieuwing bij technologische innovatie. Om daadwerkelijk wat aan deze vernieuwing te hebben, is het zaak dat mensen zich aanpassen om optimaal gebruik te kunnen maken van deze innovatie. Bij de ene vernieuwing zal de benodigde verandering veel groter zijn, dan bij de andere. Makkelijk is dit proces allerminst; waar de techniek van dag tot dag lijkt te willen veranderen, veranderen mensen het liefst zo min mogelijk. Ze houden van structuur en heldere processen. De zachte kant lijkt zich hiermee af te zetten tegen de harde kant. Voor managers is het zaak duidelijk te maken op welke wijze de techniek mensen kan helpen zichzelf te ontwikkelen, om uiteindelijk efficiënter te werk te kunnen gaan. 

Van innovatie tot succesvolle implementatie 

Scrumble is jouw partner voor het traject van innovatie naar een succesvolle implementatie. Laten we samen om tafel gaan, om te kijken welke vormen van technologische innovatie jouw organisatie de volgende stap laten zetten en welke sociale innovatie daarvoor benodigd is. De koffie staat al klaar.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345