Datagedreven ondernemen, wat houdt het in en hoe doe je het?

Datagedreven werken, is het een nieuw buzzword of zouden ondernemers hier serieus werk van moeten maken? In dit artikel neem ik je mee in de rol die data kan spelen bij het nemen van besluiten. Je bent hier als ondernemer geen pionier in; ook bedrijven als Google en het Nederlandse Coolblue doen ontzettend veel met data. Besluiten worden niet langer genomen op basis van de onderbuikgevoelens van een manager of de theorie uit dikke boeken, maar op basis van hetgeen data organisaties vertelt. 

Een van de eerste vormen van datagedreven werken was data driven marketing. Data helpt marketeers hierbij verschillende persona’s te creëren, om hun marketingstrategie vervolgens op de behoeftes van die persona’s aan te kunnen passen. De kans dat een marketingstrategie effectief is, zal hierbij veel groter zijn dan bij de klassieke manier van het inzetten van marketing. 

Digitale transformatie basis voor datagedreven werken 

Aan de basis van datagedreven ondernemen ligt de digitale transformatie die veel organisaties de afgelopen jaren hebben doorgemaakt. Waar informatie voorheen grotendeels offline opgeslagen werd, gebruiken organisaties inmiddels talloze IT-systemen die ieder grote hoeveelheden data opslaan. Het kan gaan om interne data, zoals verkoopcijfers, maar bijvoorbeeld ook om data van klanten. In dit laatste geval kun je denken aan een CRM-systeem.  

De verzamelde ruwe data wordt door organisaties gebruikt om besluiten te kunnen nemen op basis van feiten. Om een voorbeeld te noemen: het inkoopbeleid van een organisatie wordt aangepast op basis van de verkoopcijfers die men in verschillende regio’s verzameld heeft. Het voorkomt dat het magazijn voortdurend vol ligt, terwijl de organisatie bij een gelijkblijvende vraag kan voldoen aan de behoefte van de consument. 

Proactief besluiten nemen op basis van ruwe data 

Datagedreven werken heeft een sterk proactief karakter. De ruwe data die men binnen de organisatie verzamelt, probeert men om te zetten in voorspellingen over de nabije toekomst. Welke trends zijn op te merken in de beschikbare data? Zijn er bijvoorbeeld regio’s, waar de vraag naar specifieke producten de afgelopen maanden toeneemt? Het helpt organisaties besluiten te nemen op basis van feiten. Daarbij kan snel geschakeld worden, wanneer uit de data blijkt dat zaken binnen of buiten de organisatie veranderen.   

Makkelijk is de overgang naar datagedreven werken vaak niet. Hoe analyseer je de duizenden, soms zelfs miljoenen regels aan ruwe data? Op welke manier kun je de data uit verschillende systemen in het IT-landschap met elkaar combineren om tot nieuwe inzichten te komen? Business Intelligence (BI) vormt hier de oplossing voor. Verschillende BI-oplossingen zetten de beschikbare ruwe data om naar overzichtelijke dashboards of bijvoorbeeld KPI’s, op basis waarvan managers hun besluiten kunnen nemen. 

Zelf aan de slag gaan met datagedreven ondernemen 

Om succesvol aan de slag te kunnen gaan met datagedreven werken, moet aan bepaalde basisvoorwaarden worden voldaan. Zo is het belangrijk om als organisatie op basis van architectuur te werken. Welke applicaties worden er binnen het IT-landschap onderscheiden? Hoe lopen de datastromen tussen deze applicaties? Binnen welke processen worden de diverse applicaties gebruikt? Enzovoorts.  

Voeg aan die architectuur een BI-oplossing toe, welke helpt de data uit verschillende bronnen met elkaar te combineren in overzichtelijke dashboards en/of KPI’s. Een voorbeeld van een veelgebruikte BI-tool is Qlikview. Ook PowerBI is een tool die veel gebruikt wordt voor het inzichtelijk maken van trends in grote hoeveelheden data. 

De belangrijkste voorwaarde voor succesvol datagedreven managen, is het veranderen van de bedrijfscultuur. Managers moeten zich ervan bewust zijn, dat hun persoonlijke mening of emoties geen invloed meer zullen hebben op een te nemen besluit. Besluiten worden voortaan genomen op basis van hetgeen de beschikbare data de organisatie vertelt. 

Hulp bij het starten met datagedreven werken 

Overweeg jij datagedreven werken te introduceren binnen je organisatie? Scrumble helpt je graag op weg. Wij creëren onder meer maatwerk API-koppelingen, om de verschillende applicaties binnen het IT-landschap van je organisatie aan elkaar te kunnen koppelen. Laten we samen een kop koffie drinken, om te kijken hoe we jou hierin kunnen begeleiden. 

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

12345