Belang van klantgerichte digitale oplossingen voor een medische groothandel

Het streven naar een voortdurende optimalisatie van de supply chain is een van de uitdagingen waarmee groothandels van medische producten te maken hebben. Afnemers willen weten waar ze aan toe zijn, om ook de eigen klant van de juiste informatie te kunnen voorzien. Het is vervelend wanneer medische producten te laat of helemaal niet geleverd worden, door haperingen in de supply chain van een medische groothandel.

Scrumble werkte samen met groothandel Medical Export Group (MEG) aan een optimalisatie van deze supply chain. Wat leverde dit op? Welke uitdagingen kwamen we hierbij tegen? In dit artikel vertel ik je er meer over.

Flexibiliteit, betrouwbaarheid en voorspelbaarheid

Bij de levering van medische goederen spelen verschillende aspecten een belangrijke rol. Processen moeten flexibel, betrouwbaar en voorspelbaar zijn. Een afnemer is pas een tevreden klant, wanneer een bestelling geheel volgens afspraak geleverd wordt. Binnen Nederland is deze uitdaging vaak al erg groot, laat staan als leveringen naar landen van over de hele wereld worden verzonden zoals bij MEG het geval is. Daar komt nog bij dat deze zendingen vaak met spoed verstuurd moeten worden.

Samenwerking tussen meerdere partijen

Niet alleen moeten bestellingen op tijd worden geleverd door een partij als MEG. Ook wordt in deze keten van processen vaak nadrukkelijk samengewerkt met externe partijen. Dat bemoeilijkt de optimalisatie van de interne supply chain. Vertragingen bij een leverancier hebben direct impact op de levering aan de eigen klant.

Introductie van een centraal klantportaal

Om te voorzien in de optimalisatie van de supply chain van MEG is al snel gekozen voor de bouw van een klantportaal. Een online klantportaal helpt de kans op tevreden klanten te vergroten, daar klanten voortdurend inzage hebben in de status van orders en deze waar nodig aan kunnen passen. In plaats van de regie volledig zelf te nemen, verschuif je deze met een succesvol klantportaal gedeeltelijk richting de klant.

Mogelijkheid tot het samenstellen van orders

Investeer in loyale klanten door met hen mee te denken. Dit betekende in het geval van MEG dat klanten de mogelijkheid wilden hebben om zelf medische kits samen te stellen. Op basis van de ontwerpen die zij via het klantportaal met MEG delen, kan voorzien worden in de juiste afwikkeling van een bestelling.

Voorheen moest een bestaande kit uit de voorraad worden aangepast, op het moment dat deze niet bleek te voldoen aan de wensen van de klant. Dat maakt het productieproces onnodig ingewikkeld en leidde in hoge mate tot een verlies van tijd. Het klantportaal leidt op dit punt zodoende niet uitsluitend tot een hoge klanttevredenheid, maar ook tot een forse tijdsbesparing voor het personeel.

Continue informatieverstrekking richting de klant

Houd de klanttevredenheid hoog door consumenten voortdurend van gepersonaliseerde informatie te voorzien. Wat is de status van de order van een consument? Wanneer staat de levering hiervan gepland? Welke producten hebben bestaande klanten in het verleden besteld? Het is waardevolle informatie voor de consument.

Ook interessant voor verkopers in andere sectoren

Het verstreken van dergelijke informatie is overigens niet uitsluitend interessant voor leveranciers van medische producten. Ook andere verkopers hebben baat bij een goed klantportaal, die klanten van de juiste informatie voorziet. Het helpt bijvoorbeeld te voorkomen dat een consument zich al snel tot de klantenservice wendt, op het moment dat een order vertraging oploopt. Voortaan vindt de consument deze informatie op een centrale plek, die ook nog eens altijd en vanaf ieder apparaat te bezoeken is

Duurzaamheid belangrijk voor medische groothandel

De inzet van een klantportaal leidt niet alleen tot tevreden klanten. Het biedt meer interessante voordelen voor medische groothandels. Denk bijvoorbeeld ook aan het effect hiervan op de duurzaamheid van de manier van werken. In het geval van MEG is de derving van producten afgenomen en het inzicht in het voorraadbeheer sterk toegenomen. Zeker bij medische goederen wil je het aantal afgeschreven producten tot een minimum beperken.

Doorontwikkelen van het klantportaal

Zoals eerder al genoemd werd, loont het om naar loyale klanten te luisteren. Wat werkt voor hen en waarvan zien zij de toegevoegde waarde niet, als het gaat om de functies van het klantportaal? Een klantportaal zoals deze ontwikkeld is voor MEG is zodoende geen vast product. Het portaal wordt voortdurend verbeterd, op basis van de nieuwe behoeften die zowel interne medewerkers als externe afnemers hebben.

Ontwikkeling vanuit een eerste prototype

Bij het ontwikkelen van het klantportaal voor MEG is heel bewust gekozen voor het werken vanuit een prototype. Zo’n prototype geeft een goed beeld van de uiteindelijke applicatie, zonder dat hier veel voor gecodeerd hoeft te worden. Op basis van het prototype kunnen gebruikers, zowel intern als extern, feedback delen. Het voorkomt dat nodeloos veel tijd besteed wordt aan functies die de definitieve versie van een applicatie nooit zullen halen. Andersom kunnen nieuwe ideeën snel geïmplementeerd worden. Efficiënt, tijdsbesparend en goedkoop!

Klantportaal voor jouw organisatie

Ben je benieuwd hoe een klantportaal binnen jouw organisatie bij kan dragen aan een hoge klanttevredenheid? Wil je meer weten over de positieve ervaring die wij opdeden bij de ontwikkeling van het portaal voor MEG? Ik ben benieuwd naar de wensen die jij hebt voor jullie klantportaal.

Laten we samen eens een kop koffie drinken om nader kennis te maken! Het is daarbij een goed moment om de manier waarop een portaal jouw klantloyaliteit kan verbeteren te onderzoeken.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

Bedrijfstransformatie, Maatwerk software, Charterportaal

De kracht van test-driven development in maatwerk software

TDD, oftewel test-driven development, begint met tests vóór code, verifieert opdrachtgeversverwachtingen via unit tests om maatwerksoftware te optimaliseren; Scrumble demonstreert TDD's toepassing in custom softwareontwikkeling.

12345