Hoe je met een Design Sprint de haalbaarheid van jouw product toetst

Wat is een Design Sprint?

Een Design Sprint is een intensief proces van ontwerp, prototyping en testing. In vijf werkdagen krijg je antwoord op complexe vraagstukken, bijvoorbeeld rondom de introductie van een nieuw product, de verbetering van een product of het opzetten van een nieuwe online business. Met een multidisciplinair (Scrum) team van vijf tot zeven personen (bijv. UX designer, developer, strateeg en expertise vanuit de opdrachtgever), zit je een hele week in een snelkookpan. De volledige focus ligt op de Design Sprint, geen andere werkzaamheden tussendoor. Aan het eind van de week heb je de haalbaarheid van jouw nieuwe webapplicatie, website, mobiele app of platform getoetst en weet je of het zinvol is om door te ontwikkelen.

Waarom een Design Sprint?

Niet ieder bedrijf heeft innovatie standaard op de agenda staan. Productontwikkeling is vaak iets waar men zich mee bezighoudt als alle andere taken zijn gedaan. Eens in de twee weken een overleg, dat schiet niet op. Ontwikkeling van nieuwe producten of business kan daarom vaak lang duren. Een design sprint zorgt voor een enorme versnelling van het ontwikkelproces, waardoor ook de groei van je bedrijf een boost krijgt. Daarnaast verlaag je met een Design Sprint het investeringsrisico. In plaats van dat je eerst gaat bouwen en er later pas achter komt dat het niet werkt, toets je met een Design Sprint al in een vroeg stadium de haalbaarheid van je idee. Is het technisch haalbaar? Is er behoefte in de markt? Is het product gebruiksvriendelijk? En is het de investering, van ontwikkeling, waard?

Hoe ziet een Design Sprint eruit?

De Design Sprint is geïntroduceerd door Google Ventures. De sprint bestaat uit 4 of 5 werkdagen. Er is een leider (facilitator), die het proces begeleidt, en een duidelijke beslisser. Je werkt volgens een vast stramien per dag.

Maandag: OPSTART-dag

Op de eerste dag van de Design Sprint begin je met een voorstelrondje en wordt het idee op tafel gelegd. Discussies komen op gang. Complexe vraagstukken passeren de revue. Verschillende methodes, zoals customer journey mapping, worden hierbij gebruikt. Aan het einde van de dag is de uitdaging concreet en wordt er een helder doel voor de Design Sprint vastgesteld. Een realistisch en haalbaar doel dat aan het einde van de week gehaald moet zijn.

Dinsdag: BRAINSTORM-dag

De tweede dag begint met inspiratie. Het creatieve proces wordt bij iedereen op gang gebracht. Met het multidisciplinaire team ga je vervolgens brainstormen en op een gestructureerde manier zoveel mogelijk oplossingen verzamelen. De ideeën worden geclusterd en de eerste schetsen van het prototype worden gemaakt. Als het goed is, hangt ‘s middags de hele muur vol met post-its, tekeningen en ideeën. In sommige Design Sprint vormen worden de maandag en dinsdag gecombineerd.

Dinsdag: BRAINSTORM-dag

Op donderdag gaat het team het prototype bouwen. Een prototype is een visuele weergave van de web- of mobiele applicatie waar je doorheen kunt klikken. De schetsen worden omgezet naar realistische weergaven van jouw webapplicatie of mobiele app. Een aantal pagina’s (vaak de core) van jouw app worden uitgewerkt. In werkelijkheid bestaat het prototype dus slechts uit een grafisch design, zonder de achterliggende logica. Knoppen worden klikbaar gemaakt, zodat je naar de volgende pagina binnen de app wordt geleid. Na vandaag is het interactieve prototype klaar om getest te worden.

Vrijdag: TEST-dag

Het prototype test je direct uit bij de doelgroep. Nodig ±5 testers uit. Dit kunnen collega’s zijn, als het gaat om een interne applicatie, maar kunnen ook klanten en eindgebruikers zijn, als het bijvoorbeeld gaat om het testen van een SaaS product. Uit hun feedback kun je afleiden of er behoefte is aan jouw concept, of de applicatie gebruiksvriendelijk is, welke aandachtspunten er nog zijn en wat je nog moet doen voordat je het product kunt lanceren.

Concept gevalideerd ja/nee?

Na de Design Sprint weet je of jouw concept levensvatbaar is en wat de vervolgstappen zijn. Veel twijfels zijn in dit vroege stadium al weggenomen, aannames zijn getest en problemen zijn voorkomen. Binnen vijf dagen is duidelijk of het concept aanslaat bij de doelgroep. Met de Design Sprint is veel tijd, moeite en geld bespaard gebleven. Je kunt starten met de ontwikkeling van de ‘echte’ applicatie.

Zou jij een Design Sprint willen doen voor jouw maatwerk software ontwikkeling, ter verbetering van een bestaand product of om een nieuw digitaal product te introduceren? Neem gerust contact op. We vertellen je er graag meer over.

Meer weten? Vincent helpt je graag verder.

Meer lezen over digitalisering en software ontwikkeling?

Hier vind je de meest recente artikelen.

Bedrijfstransformatie, Maatwerk software, Charterportaal

De kracht van test-driven development in maatwerk software

TDD, oftewel test-driven development, begint met tests vóór code, verifieert opdrachtgeversverwachtingen via unit tests om maatwerksoftware te optimaliseren; Scrumble demonstreert TDD's toepassing in custom softwareontwikkeling.

12345