Profiteer van de API voordelen van een 

SAP Koppeling.

SAP API koppeling

Met name binnen grotere organisaties wordt regelmatig gekozen voor het gebruik van SAP software. Onder meer de HR-afdeling kan baat hebben bij de functionaliteiten die dit systeem biedt. Binnen SAP software wordt informatie uit verschillende aangesloten systemen gebundeld, om gebruikers hiervan nieuwe inzichten te bieden en besluiten te laten nemen. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling tussen een tool voor het schrijven uren en SAP software, op basis waarvan bepaald wordt of de ingediende factuur correct is. Om dergelijke systemen aan elkaar te kunnen koppelen wordt gebruik gemaakt van SAP API koppelingen. De toepassing hiervan biedt organisaties verschillende voordelen. Ik vertel je er in dit artikel meer over. 

 

Standaard- en maatwerk SAP API koppelingen 

Er wordt een groot aantal bestaande SAP API koppelingen aangeboden. Grote softwarepakketten zijn hierdoor relatief makkelijk aan SAP-systemen te koppelen. Maak je gebruik van een informatiesysteem waar SAP nog geen passende API koppeling voor aanbiedt? In dat geval vormt maatwerk de oplossing. Een SAP API koppeling is er in verschillende vormen. Denk aan een REST- en SOAP API koppeling. Daarnaast kan het gebruik van webhooks en het werken met CSV-bestanden via een (S)FTP-verbinding een oplossing vormen om data binnen SAP software te importeren of te exporteren. 

Redenen om te kiezen voor SAP API koppelingen 

De voornaamste reden om voor de toepassing van SAP API koppelingen te kiezen, is de efficiëntie waarmee data vanuit een applicatie naar SAP-systemen verplaatst wordt. Andersom is het net zo eenvoudig om data vanuit SAP-systemen naar een extern informatiesysteem te transporteren. Efficiëntie zit onder meer in het feit, dat er geen menselijk handelen benodigd is om het datatransport mogelijk te maken. Hiermee neemt tegelijkertijd de kans op fouten af. Het is zaak de SAP API koppeling een keer correct te configureren, waarna deze op de verwachte wijze blijft werken. 

Zoals reeds aangehaald werd, wordt er binnen SAP software informatie vanuit verschillende externe informatiesystemen verwerkt. Denk nog eens terug aan het voorbeeld bij het tijdschrijven door ingehuurde zzp’ers. Middels SAP API koppelingen wordt de vorming van losse datasilo’s tegengaan; data wordt altijd centraal, in plaats van per afdeling bewaard en beheerd.
Kunnen wij helpen jouw API kopppeling te laten maken? 

ERP systeem voor integratie van de operatie

De operatie binnen organisaties kent verschillende bedrijfsprocessen waarvoor losse systemen worden gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsprocessen waar men niet zonder het gebruik van een CRM-systeem kan, bedrijfsprocessen waarvoor gekozen wordt voor oplossingen gerelateerd aan business intelligence (BI), enzovoorts. Middels ERP software is het mogelijk de verschillende systemen binnen de operatie met elkaar te verbinden. Onderstaand ga ik kort in op systemen die het vaakst aan een ERP systeem worden gekoppeld.

CRM-systeem

Een CRM-systeem maakt het mogelijk data over consumenten op overzichtelijke wijze en een centrale plek te bewaren. Het helpt de consument een gepersonaliseerde klantervaring te bieden; pas marketingcampagnes aan op verschillende klantgroepen, die binnen het CRM-systeem te onderscheiden zijn. Het onderscheiden van die klantgroepen wordt makkelijker, wanneer je voor de integratie van het CRM-systeem met een van de ERP systemen kiest.

Tools voor BI

Binnen de diverse ERP systemen en de daarop aangesloten software pakketten wordt ontzettend veel data verzameld. Dat gebeurt nu al en zal in de komende jaren niet minder worden; steeds meer organisaties starten met datagedreven werken. SAP kan daar een belangrijke rol in spelen. Werk jij momenteel al op deze wijze? Middels verschillende tools voor business intelligence (BI) is het mogelijk die data of efficiënte wijze te analyseren. Iets wat helpt tot nieuwe inzichten te komen, op basis waarvan de strategie van de organisatie kan worden aangepast.

Software van de HR-afdeling

Human resources kan niet los worden gezien van een SAP koppeling, daar de data die in de gebruikte HR tools verzameld wordt gekoppeld zou moeten worden aan de financiële data in de SAP ERP. Laat medewerkers bijvoorbeeld uren schrijven, welke middels de SAP koppeling direct worden doorgezet naar de financiële afdeling. Zij zorgen dat deze uren geaccordeerd worden, op basis waarvan kan worden overgegaan tot de uitbetaling van de gewerkte uren.

Koppeling klantenservice aan SAP ERP

Een ander systeem wat je mogelijk aan de SAP ERP wenst te koppelen, is het systeem wat bij de klantenservice gebruikt wordt. Met een dergelijke koppeling is het voor collega’s binnen deze afdeling mogelijk om de klantgegevens er direct bij te pakken, wanneer een consument belt of mailt.

Aan de slag met SAP API koppelingen 

Zie jij de voordelen van de toepassing van SAP API koppelingen ook voor jouw organisatie? Laten we samen om tafel gaan, om te inventariseren welke processen geautomatiseerd kunnen worden middels deze koppelingen. Op basis van je wensen en behoeften zorgen onze specialisten voor de juiste configuratie van de SAP API koppelingen. Dat laatste is belangrijk om informatie uit het ene informatiesysteem correct te mappen op de informatie die al in SAP beschikbaar is (of andersom). We vertellen je graag meer over de verschillende toepassingen van SAP API’s. 

SAP koppeling voor Woocommerce

Er zijn mogelijkheden om oplossingen op het gebied van e-commerce te koppelen aan SAP. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een SAP WooCommerce koppeling. De data die binnen Woocommerce verzameld wordt, komt wellicht van pas in een ander systeem binnen het IT-landschap van de organisatie. Zoals eerder aangehaald werd, kan een koppeling tussen financiële data en data over klantgroepen bijzonder interessant zijn. Deze koppeling maakt het mogelijk om nieuwe campagnes van de marketingafdeling heel specifiek te richten op een bepaalde groep consumenten. Iets wat de effectiviteit daarvan kan verbeteren.

Koppeling met SAP vanuit andere webshop software

Niet alleen vanuit WooCommerce is het mogelijk om een koppeling met SAP op te zetten. Er zijn verschillende andere systemen voor de ontwikkeling van een webshop, die men kan koppelen aan SAP. Denk bijvoorbeeld ook een Shopify SAP integratie. Shopify is een populair cloud-based oplossing voor het ontwikkelen van een eenvoudige webshop. De vrijheid die je op een dergelijk cloud platform hebt is veel minder groot, dan bij de keuze voor WooCommerce. Het is echter een goede oplossing voor kleine ondernemers, die weinig kennis hebben van techniek of daar geen omkijken naar willen hebben.

SAP API koppeling met Magento

Alternatief voor een koppeling tussen SAP en WooCommerce voor mensen die deze vrijheid wel wensen, is de SAP en Magento koppeling. Er wordt een losse Magento SAP Connector aangeboden, waarmee het koppelen van beide systemen relatief eenvoudig wordt.

Voor zowel WooCommerce als Magento geldt dat deze software open source aangeboden wordt. Het maakt dat in de basis iedereen een webshop kan realiseren, zonder daar een duur abonnement voor af te sluiten. Houd er hierbij rekening mee, dat dit niet zonder risico is. Denk aan de wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden om data van consumenten te beschermen tegen onder meer diefstal. Een goede reden om het realiseren van een webshop met dergelijke software over te laten aan een specialist.

Advies over een koppeling met SAP

Wens jij systemen of applicaties binnen je organisatie middels een API koppeling te verbinden met SAP? Ben je benieuwd of het koppelen van deze applicaties voor jouw organisatie meerwaarde biedt? Ik heb de koffie warm staan. Graag ga ik het gesprek met je aan, om te kijken hoe een SAP koppeling jouw organisatie verder kan helpen.

Bonus: hoe spreek je API uit?

Over de uitspraak zijn de meningen wat verdeeld. Veel mensen spreken de letters los uit in het Engels, “eej-pie-aaj”.
Wij kiezen meestal de makkelijkere manier: “aapie”.

Benieuwd naar ons portfolio?

Je wilt natuurlijk graag weten of wij de juiste partij zijn voor de ontwikkeling van jouw koppeling. Bekijk hier een greep uit ons portfolio.

Mocht je nog op zoek zijn naar meer informatie dan kun je altijd contact opnemen. We helpen je graag met antwoorden op jouw vragen.

PI Marketing

Datasynchronisatie Platform

Datasynchronisatie platform dat e-commerce platforms koppelt aan een marketing automation platform.

Wij zijn Scrumble.

Scrumble is ontstaan uit vriendschap. Drie vrienden met een passie voor alles wat met computers te maken heeft, maar met software in het bijzonder. Wij vinden het vet om cutting-edge en maatwerk software te bouwen en zoeken uitdaging in complexiteit. We houden ervan om onze klanten te helpen met het bouwen van slimme organisaties. We willen de onmisbare schakel zijn in jouw digitale succes. Daarbij hebben we een focus op winnaars in de logistiek.

foto van het team van scrumble.
foto van het team van scrumble tijdens een potje tafelvoetbal
foto van twee ontwikkelaars van scrumble die geconcentreerd aan het werk zijn
De werknemers van Scrumble aan tafel in een restaurant.

Wij werken trots samen met

Dit is onze contactpersoon Vincent van Laarhoven, met hem kan je contact opnemen
Dit is onze contactpersoon Vincent van Laarhoven, met hem kan je contact opnemen

Hulp nodig? Plan een afspraak met Vincent.