M+

Een hybride applicatie om gezonde organisaties te creëren waar medewerkers bevlogen zijn en positief leiderschap centraal staat.

“Scrumble bewaakte het proces actief, dat was erg fijn. Doordat ze vanaf het begin de juiste vragen stelde, hadden we er veel vertrouwen in dat ze de klus zouden klaren. Dat hebben ze boven verwachting gedaan.”

– Dennis Siliacus en Ward Grootens,
Eigenaren Empassion en Life Long Learning Center

De business case

“We gebruiken nu een app om gedrag te meten zodat we gedragsverandering kunnen bevorderen. We betalen een aanzienlijk bedrag per maand en per gebruiker, terwijl de app niet volledig voldoet onze verwachtingen. Liever investeren we dat bedrag in een app waarmee we onze opdrachtgevers écht meerwaarde kunnen bieden en waarmee we tevens onze werkzaamheden een stuk makkelijker maken.”

Menselijk gedrag verbeteren met behulp van data

Bij iedere organisatie is de mens de drijvende kracht in het behalen van de gewenste doelen en resultaten. Dat een betrokken en enthousiaste sfeer van groot belang is om de mens op zijn of haar best te laten presteren was voor de heren van Life Long Learning Center en Empassion overduidelijk.

Organization Behavior Management

De heren helpen leidinggevenden, je raadt het al, leiding geven. Dat doen zij door organisaties te leren gedrag van medewerkers te meten en middels positieve bekrachtiging goed gedrag te stimuleren, ook wel bekend als de ‘evidence based’ Organization Behavior Management (OBM) methode. De app wordt als hulpmiddel gebruikt om gedrag te meten en terug te koppelen. Naast het feit dat OBM een goede woordcombinatie is voor Scrabble, is de OBM-methode erg succesvol in het veranderen van gedrag van medewerkers door leidinggevenden. Stap voor stap tonen medewerkers meer initiatief en nemen ze meer verantwoordelijkheid voor hun werkzaamheden. Omdat het moet? Nee, omdat zij het willen. 

Gebaseerd op harde feiten en resultaten

Om de maximale potentie uit de methode te halen wilden zij tooling om hen en de organisaties die zij coachen optimaal te helpen. Door de methode te digitaliseren maakt M+ (de ontwikkelde app van de twee mannen) inzichtelijk waar voortgang wordt geboekt en waar kansen liggen. Geen aannames, enkel harde feiten en resultaten. Scores op gebieden als productiviteit, betrokkenheid en klanttevredenheid gaan er meetbaar op vooruit. De data gedreven mindset die we deelden, vormde een fantastische samenwerking.

Het ondertekenmomentje.

 

Een hybride applicatie suite voor maximaal gebruiksgemak

We bieden de digitale tooling voor de OBM-methode door een mobiele applicatie te combineren met een webapplicatie. De mobiele applicatie wordt ingezet voor de leidinggevenden op de werkvloer. Zij kunnen via de app dagelijks metingen uitvoeren. Via de webapplicatie kan er samen met leidinggevenden het gedrag van (een) medewerker(s) worden geanalyseerd. De kwaliteiten, talenten en kansen van medewerkers drijven hierdoor naar boven. Vervolgens kunnen OBM coaches actief inzetten op deze vlakken.

Met de mobiele applicatie kun je op eenvoudige wijze:

 • Gedrag observeren
 • Gedrag registreren en/of meten
 • Gedragsregistraties makkelijk en snel grafisch presenteren
 • Zelf gedragschecklisten in 5 minuten op maat maken
 • Zelf eenvoudig criteria voor rapportages van gedrag bepalen
 • Zelf bepalen wat de gedragsmeter wel en niet aan metingen kan inzien
 • Zelf eenvoudig bepalen wie wat gaat meten
 • Notificaties ontvangen wanneer er gemeten is

Met de webapplicatie kun je:

 • Gedragschecklisten aanmaken,
 • De structuur aanmaken (wie gaat welk gedrag van wie meten)
 • De gedragsmeters aanmaken en mate van toegang tot meetgegevens bepalen
 • De metingen analyseren
 • Zelf rapportages op maat uitdraaien
 • Grafieken in een oogwenk presenteren


Feedback en positieve bekrachtiging

De app is direct in gebruik genomen bij verschillende opdrachtgevers, die  onder de indruk zijn van de nieuwe stap van de coaches van Empassion en Life Long Learning Center. Het business model staat inmiddels stevig in de schoenen en de toekomst gaat leren wat voor voor resultaten de applicatie gaat bieded. Tevens is niks verandert aan de blije gezichten die op de eerste foto te zien zijn. Dat doet ons goed.