Wij nemen deel aan een Europees gesubsidieerd innovatietraject in de infrasector. 

Logo van OPZuid Europees Innovatieprogramma Zuid-Nederland
Logo van Europe Unie Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Logo van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Logo van Provincie Noord-Brabant


Dit project is mogelijk gemaakt door een contributie van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling als onderdeel van OPZuid, alsmede Provincie Noord-Brabant.

OPZuid: het Europees innovatieprogramma voor Zuid-Nederland.

Speerpunten van het innovatieprogramma zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie.

CO2 reductie bereiken we door nieuwe oplossingen aan te dragen die bijdragen aan duurzame energieproductie, -efficiëntie en -besparing. Samen met partners onderzoeken wij een oplossing waarvan we overtuigd zijn bij te kunnen dragen aan deze fantastische doelstelling.

Foto van een oude NS Intercity trein naast een vijftal lege spoorwegen

Proeftuin Castlab: een IT ketensamenwerking voor
onderhoud in de infrasector.

De huidige technieken en processen voor het vervaardigen van (kritische) metalen vervangingsonderdelen schieten tekort. Hierdoor ontstaat een maatschappelijk probleem,
waardoor onze infrasector aanhikt tegen onbetaalbare onderhoudskosten.

In de proeftuin Castlab komen mkb-ondernemingen, grote ondernemingen, kennisinstellingen en eindgebruikers samen om door middel van innovatieve productiemethodieken (metaal en composiet) een kostenbesparende oplossingen te realiseren. Centraal in deze oplossingen staan IT technologieën: digital twins, digital warehousing, predictive maintenance, big data analysis en rule based decision systems (AI).

Partners

logo's van de partners van proeftuin castlab